implikacija

implikacija
implikãcija dkt. Implikãcija apjungtõs teiginių̃ lògikos fòrmulės arba teiginiai̇̃ tùri skirti̇̀ngus pavadi̇̀nimus.

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • implikacija — implikácija ž DEFINICIJA 1. neizbježna posljedica slijeda događaja, ono što je sadržano i što se podrazumijeva u čemu [takva drskost nužno ima svoje implikacije] 2. log. mat. logička operacija koja izjavama A i B pridružuje izjavu »ako A onda B« …   Hrvatski jezični portal

  • implikacija — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Loginė operacija, kai iš ↑teiginių A ir B sudaromas teiginys: „jei A, tai B“. Plačiau žr. priede. priedas( ai) MS Word formatas atitikmenys: angl. implication ryšiai: dar žiūrėk – loginė operacija dar… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • implikácija — implikácij|a ž 1. {{001f}}neizbježna posljedica slijeda događaja, ono što je sadržano i što se podrazumijeva u čemu [takva drskost nužno ima svoje ∼e] 2. {{001f}}log. mat. logička operacija koja izjavama A i B pridružuje izjavu »ako A onda B«;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • implikácija — e ž (á) knjiž. kar je vsebovano, pa ne določno izraženo: razlagati implikacije / skušal se je izogniti političnim implikacijam ◊ filoz. zveza med stavki, ki povezuje odnos med razlogom in posledico …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • implication — implikacija statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Loginė operacija, kai iš ↑teiginių A ir B sudaromas teiginys: „jei A, tai B“. Plačiau žr. priede. priedas( ai) MS Word formatas atitikmenys: angl. implication ryšiai: dar žiūrėk – loginė… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • iskušénje — iskušénj|e sr 1. {{001f}}želja za čim neodoljivim, primamljivim, moralno za osudu; napast [odoljeti ∼u] 2. {{001f}}prošireno zn. na želju za čim bez moralnih implikacija [dolazim u ∼e da sve napustim] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iskušenje — iskušénje sr DEFINICIJA 1. želja za čim neodoljivim, primamljivim, moralno za osudu [odoljeti iskušenju]; napast 2. prošireno zn. na želju za čim bez moralnih implikacija [dolazim u iskušenje da sve napustim] ETIMOLOGIJA vidi iskušati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”